Method for controlling objects situated in the surroundings of the user (Sposób sterowania obiektami umiejscowionymi w otoczeniu użytkownika), Patent application P407064