Book chapters


2021

Mariusz Kaczmarek, Antoni Nowakowski, "Aktywna Termografia Dynamiczna – przetwarzanie serii obrazów w diagnostyce medycznej", in Obrazowanie biomedyczne tom 8 : s. 479-504, Polska 2021.
[paper link]


2020

Antoni Nowakowski, Jacek Rumiński, Mariusz Kaczmarek, "Informatyka medyczna w programach nauczania", in Inżynieria biomedyczna. Podstawy zastosowania. Informatyka w medycynie. tom 7: s. 29-46, Polska 2020.
[paper link]

Jacek Rumiński, "Dane i dokumentacja medyczna", in Inżynieria biomedyczna. Podstawy zastosowania. Informatyka w medycynie. tom 7: s. 61-65, Polska 2020.
[paper link]

Jacek Rumiński, "Technologie informatyczne w ochronie zdrowia", in Inżynieria biomedyczna. Podstawy zastosowania. Informatyka w medycynie. tom 7: s. 763-766, Polska 2020.
[paper link]

Jacek Rumiński, "Systemy bezdotykowej oceny parametrów życiowych", in Inżynieria biomedyczna. Podstawy zastosowania. Informatyka w medycynie. tom 7 : s. 843-870, Polska 2020.
[paper link]

Mariusz Kaczmarek, Adam Bujnowski, Jacek Rumiński, Tomasz Kocejko, Jerzy Wtorek, "Zintegrowany system domowego monitoringu parametrów medycznych osób starszych i chorych", in Inżynieria biomedyczna. Podstawy zastosowania. Informatyka w medycynie. tom 7: s. 621-640, Polska 2020.
[paper link]

Antoni Nowakowski, "Informatyka medyczna jako dyscyplina naukowa i usługowa", in Inżynieria biomedyczna. Podstawy zastosowania. Informatyka w medycynie. tom 7: s.3-10, Polska 2020.
[paper link]

Antoni Nowakowski, "Rozwój infrastruktury usług telemedycznych", in Inżynieria biomedyczna. Podstawy zastosowania. Informatyka w medycynie. tom 7: s. 535-548, Polska 2020.
[paper link]

Antoni Nowakowski, Ryszard Tadeusiewicz, "Posłowie", in Inżynieria biomedyczna. Podstawy zastosowania. Informatyka w medycynie. tom 7: s. 943-971, Polska 2020.
[paper link]

Tomasz Kocejko, "Wykorzystanie interfejsów człowiek komputer w medycynie i rehabilitacji", in Inżynieria biomedyczna. Podstawy zastosowania. Informatyka w medycynie. tom 7,, Polska 2020.
[paper link]


2019

Marcin Gruszecki, Yurii Tkachenko, Jacek Kot, Marek Radkowski, Agnieszka Gruszecka, Krzysztof Basiński, Monika Waskow, Wojciech Gumiński, Jacek Anand, Jerzy Wtorek, Andrzej F. Frydrychowski, Urszula Demkow, Pawel Winklewski, "Coupling of Blood Pressure and Subarachnoid Space Oscillations at Cardiac Frequency Evoked by Handgrip and Cold Tests: A Bispectral Analysis", in Advances in Medicine and Medical Research, pp. 9-18, 2019.
[paper link]


2017

Jacek Rumiński, Alicja Kwaśniewska, "Evaluation of Respiration Rate Using Thermal Imaging in Mobile Conditions", in Application of Infrared to Biomedical Sciences, 2017, pp. 311-346, Springer Singapore 2017.
[paper link]

Mariusz Kaczmarek, Antoni Nowakowski, "Active Dynamic Thermography in Medical Diagnostics", in Series in BioEngineering, Application of Infrared to Biomedical Sciences, 2017, pp. 291-310, 2017.
[paper link]