Patents


2016

Jacek Rumiński, Przemysław Bujnowski, Adam Bujnowski, Wtorek Jerzy, Mariusz Kaczmarek, "., A method for localizing objects or locations in space and a device and system for implementing the method (Sposób lokalizacji obiektów lub miejsc w przestrzeni oraz urządzenie i układ do realizacji tego sposobu), PL 224250", in Polish Patent Office, Poland 2016.
[paper link]


2015

Katarzyna Dunst, Piotr Jasinski, "Polymeric meter of total nitrogen dioxide flow and method for producing it", patent application , No P. 413051 2015.
[paper link]

Antoni Nowakowski, Mariusz Kaczmarek, Mateusz Moderhak, Piotr Siondalski, "A method and system for evaluation of the healing post-operative wounds (Sposób i układ do oceny procesu gojenia ran pooperacyjnych), patent application P411726", in Polish Patent Office, Poland 2015.
[paper link]


2014

Jacek Rumiński, Jerzy Wtorek, Arkadiusz Paliński, Adam Bujnowski, Mariusz Kaczmarek, "A device for measuring and recording the flow of exhaust air flow through the human – eBlow (Urządzenie do pomiaru i rejestracji przepływu wydmuchiwanego przez człowieka strumienia powietrza), PL 220746", in Polish Patent Office, Poland 2014.
[paper link]

Jacek Rumiński, Adam Bujnowski, Mariusz Kaczmarek, Jerzy Wtorek, "Method for controlling objects situated in the surroundings of the user (Sposób sterowania obiektami umiejscowionymi w otoczeniu użytkownika), Patent application P407064", in Polish Patent Office, Poland 2014.
[paper link]


2012

Antoni Nowakowski, Mariusz Kaczmarek, Janusz Siebert, "A system for the assessment of heart muscle during cardiac intervention (Układ do oceny stanu mięśnia w trakcie interwencji kardiochirurgicznych); PL 211121", in Polish Patent Office, Poland 2012.
[paper link]

Adam Bujnowski, Jacek Rumiński, Jerzy Wtorek, "Method and apparatus for measuring the presence and activity of a person taking a bath (Sposób i urządzenie do pomiaru obecności i aktywności osoby kąpiącej się w wannie), Patent application P.400954", in Polish Patent Office, Poland 2012.
[paper link]

Adam Bujnowski, Jacek Rumiński, Jerzy Wtorek, "Method and apparatus for non-contact measurement of heart rate behavior of people at a sitting or lying position (Sposób i urządzenie do bezkontaktowego pomiaru częstości pobudzeń serca osób znajdujących się w pozycji siedzącej lub leżącej), Patent application P.401002", in Polish Patent Office, Poland 2012.
[paper link]

Krzysztof Suchocki, "Method for of measurement of the oxidation-reducing properties of examined aqueous solutions", in Polish Patent Office, Poland 2012.
[paper link]

Krzysztof Suchocki, "Method for measurement red-ox properties of tested aqueous solutions", in Polish Patent Office, Poland 2012.
[paper link]

Krzysztof Suchocki, "Method and system for conducting measurements of the dynamic properties of the voltammetric electrodes", in Polish Patent Office, Poland 2012.
[paper link]

Krzysztof Suchocki, "Method and system for measuring the dynamic properties of the voltammetric electrodes", in Polish Patent Office, Poland 2012.
[paper link]


2011

Adam Bujnowski, Mariusz Kaczmarek, Jacek Rumiński, Jerzy Wtorek, Arkadiusz Paliński, "The device for monitoring parameters of the body, especially the circulatory problems, at home, iScale (Urządzenie do monitorowania parametrów ciała osób, zwłaszcza z problemami krążeniowymi, w warunkach domowych, iWaga), RWU 066977", in Polish Patent Office, Poland 2011.
[paper link]


2010

Jerzy Wtorek, Magdalena Lewandowska, Adam Bujnowski, Leszek Mierzejewski, "Method and system for cardiac resynchronization therapy support", in Polish Patent Office, Poland 2010.
[paper link]

Jerzy Wtorek, Magdalena Lewandowska, Adam Bujnowski, Leszek Mierzejewski, "Method and system for cardiac resynchronization therapy support (Sposób wspomagania terapii resynchronizującej serca), PAT.221885", in Polish Patent Office, Poland 2010.
[paper link]


2008

Krzysztof Sychocki, "Metod of determination of redox properties of water solutions", in Polish Patent Office, Poland 2008.
[paper link]


2007

Jerzy Wtorek, Adam Bujnowski, "The manner and system for taking of measurements in electroimpedence tomography (Sposób i układ do prowadzenia pomiarów w tomografii elektroimpedancyjnej), PAT.213308", in Polish Patent Office, Poland 2007.
[paper link]

Adam Bujnowski, Antoni Nowakowski, Jerzy Wtorek, "System and device for heart monitoring during cardiosurgical operations (Układ i urządzenie do monitorowania serca podczas operacji kardiochirurgicznych), PAT.213307", in Polish Patent Office, Poland 2007.
[paper link]


2005

Zygmunt Kurałowicz, Jerzy Wtorek, Adam Bujnowski, "Method and system for the measurement of rigid structure deflection, and piles or sheet pile walls in particular – exposed to side pressure of earth and/or ground down material (Sposób i układ do pomiaru ugięcia konstrukcji sztywnych, zwłaszcza pali lub ścian szczelnych, narażonych na boczne parcie gruntu i/lub materiałów rozdrobnionych), PAT.208468", in Polish Patent Office, Poland 2005.
[paper link]


2001

Krzysztof Suchocki, "Method of performing metal ion concentration measurements in aqueous solutions", in Polish Patent Office, Poland 2001.
[paper link]


2000

Krzysztof Sychocki, "Method of measuring concentration of oxygen dissolved in aqueous solutions", in Polish Patent Office, Poland 2000.
[paper link]

Krzysztof Suchocki, "Method of and system for measuring concentration of metal ions in aqueous solutions", in Polish Patent Office, Poland 2000.
[paper link]


1999

Adam Bujnowski, Antoni Nowakowski, Jarosław Stelter, Jerzy Wtorek, "Method of and system for carrying on measurements during eelctroimpedance tomography examinations (Sposób i układ do prowadzenia pomiarów w tomografii elektroimpedancyjnej), PAT.189792", in Polish Patent Office, Poland 1999.
[paper link]

Krzysztof Suchocki, Antoni Nowakowski, "Method of measuring concentration of ions in electrolyte solutions", in Method of measuring concentration of ions in electrolyte solutions, Poland 1999.
[paper link]