The manner and system for taking of measurements in electroimpedence tomography (Sposób i układ do prowadzenia pomiarów w tomografii elektroimpedancyjnej), PAT.213308