The device for monitoring parameters of the body, especially the circulatory problems, at home, iScale (Urządzenie do monitorowania parametrów ciała osób, zwłaszcza z problemami krążeniowymi, w warunkach domowych, iWaga), RWU 066977