System and device for heart monitoring during cardiosurgical operations (Układ i urządzenie do monitorowania serca podczas operacji kardiochirurgicznych), PAT.213307