Method of and system for carrying on measurements during eelctroimpedance tomography examinations (Sposób i układ do prowadzenia pomiarów w tomografii elektroimpedancyjnej), PAT.189792