Method and apparatus for non-contact measurement of heart rate behavior of people at a sitting or lying position (Sposób i urządzenie do bezkontaktowego pomiaru częstości pobudzeń serca osób znajdujących się w pozycji siedzącej lub leżącej), Patent application P.401002