A system for the assessment of heart muscle during cardiac intervention (Układ do oceny stanu mięśnia w trakcie interwencji kardiochirurgicznych); PL 211121