Aktywna Termografia Dynamiczna w wybranych aplikacjach medycznych