Books


2019

Marcin Gruszecki, Yurii Tkachenko, Jacek Kot,, Marek Radkowski, Agnieszka Gruszecka, Krzysztof Basiński, Monika Waskow, Wojciech Guminski, Jacek Sein Anand, Jerzy Wtorek, Andrzej F. Frydrychowski, Urszula Demkow, Paweł J. Winklewski, "Coupling of Blood Pressureand Subarachnoid Space Oscillations atCardiac Frequency Evoked by Handgripand Cold Tests: A Bispectral Analysis", in dvances in Medicine and Medical Research, Springer, vol. 1133, pp. 9-18, 2019.
[paper link]


2014

Zdzisław Hippe, Juliusz Kulikowski, Teresa Mroczek, Jerzy Wtorek, "Issues and Challenges in Artificial Intelligence, SCI-559", in Springer 559, 2014.
[paper link]

Zdzisław Hippe, Juliusz Kulikowski, Teresa Mroczek, Jerzy Wtorek, "Human-Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications 3, AISC", in Springer 300, 373, 2014.
[paper link]