Method and system for the measurement of rigid structure deflection, and piles or sheet pile walls in particular – exposed to side pressure of earth and/or ground down material (Sposób i układ do pomiaru ugięcia konstrukcji sztywnych, zwłaszcza pali lub ścian szczelnych, narażonych na boczne parcie gruntu i/lub materiałów rozdrobnionych), PAT.208468