Informatyka medyczna jako dyscyplina naukowa i usługowa