Analiza możliwości wykorzystania metody TSR do oceny gojenia ran w Termografii Dynamicznej