Aktywna Termografia Dynamiczna – przetwarzanie serii obrazów w diagnostyce medycznej