., A method for localizing objects or locations in space and a device and system for implementing the method (Sposób lokalizacji obiektów lub miejsc w przestrzeni oraz urządzenie i układ do realizacji tego sposobu), PL 224250