A device for measuring and recording the flow of exhaust air flow through the human – eBlow (Urządzenie do pomiaru i rejestracji przepływu wydmuchiwanego przez człowieka strumienia powietrza), PL 220746